Strīdu risināšana

 

  1. Radušies strīdi tiek risināti savstarpēji vienojoties par abpusēji izdevīgiem nosacījumiem.
  2. Ja strīda risināšanā neizdodas vienoties par abpusēju izdevīgiem nosacījumiem, strīds tiek risināts atbilstoši Latvijas Republikā piemērotajām tiesību normām.