NEPROGNOZĒJAMĀ & SKAISTĀ MISAS UPE

  • AKCIJA
  • Standarta cena €30,00


Pilna ar ūdens zvēriem, putnu čalām un neparasti zaļām ainavām, jā tā ir skaistā Misas upe.

Misa ir Iecavas labā pieteka Zemgalē – tā ir 113 km gara, ar 42 m kritumu. Lielāko daļu no Iecavas ūdeņiem uz Lielupi aizpludina Velna grāvis, tāpēc ūdeņus Iecavas lejtecē lielākoties veido Misas straumes. Misa savu tecējumu iesāk Valles pagastā, kur tās augštece tiek regulēta, izveidojot grāvju tīklu. Misas augštece atrodas Upmales līdzenumā Viduslatvijās zemienē, bet lejtece – Tīreļu līdzenumā. Misa beidz savu plūdumu Iecavā pie Ozolniekiem. Misa plūst pa mežainiem apvidiem un līdzenumiem, dodot mājvietu dažādiem ūdens zvēriem – bebriem, ūdensžurkām un ūdelēm. Misas krastos atrodas vairāki purvi, piemēram, Beibežu, Lādzēnu un Apšusalas. 


Misas upē vienmēr atradīsi neparastu iespaidīgi lielus dižkokus, kā arī mežainajos posmos priecēs ar neskartiem dabas skatiem, kuros dominē pasaku filmu skatu cienīgas koku sakņu sistēmas.