UPJU ORIENTĒŠANĀS SPĒLE 2022

 • AKCIJA
 • Standarta cena €35,00


“Viļņiem šķeļoties, šļakatām šļakstoties, upes straume nes uz priekšu. Apstāties ir grūtāk kā ierasts, jo apstāties vajag pēkšņi, kas ne vienmēr ir vienprātā ar upes vēlmēm, kura nešķiro airētājus un visus no tiem tā vēlas aiznest līdz pat ietekai jūrā, taču aiz tā līkuma, tajā krastā palika smilšakmens atsegums, kurš iespējams, bija atslēga uz jautājuma atbildi...”

 LIELĀ UPJU ORIENTĒŠANĀS SPĒLE AR GALVENO BALVU - CEĻOJUMU UZ TATRIEM 2 PERSONĀM

 

Mēs #vasara2022 vēlamies viesmīlīgās Latvijas upes atklāt no jauna, izaicinot Tevi piedalīties UPJU ORIENTĒŠANĀS SPĒLĒ!

Apmēram 15 km garā upes posmā  - 6 upes visas vasaras garumā - tiek izvietoti 15 virtuālie uzdevumi. Starp šiem uzdevumiem ietilpst:

 • 5 foto uzdevumi,
 • 5 jautājumi par upes ģeogrāfiju, ģeoloģiju un citādiem procesiem
 • 5 atrodamie uzdevumi, kas arī ir jānografē kopā ar peldlīdzekli vai sevi

 

Dalības maksa 1 personai* - 35 eur, iekļauti visi 6 posmi. Cenā nav iekļauta SUP vai laivas noma**.

 

*Spēlē var piedalīties arī vairākas personas, bet uz mēneša un galveno balvu varēs pretendēt tikai tas, kurš būs iegādājies spēles biļeti.
**Ar mūsu piedāvātajiem peldlīdzekļiem vai savējo, mūsu organizētā vai sev ērtā laikā. Advaita Adventures aktuālie upju piedzīvojumi pieejami šeit. Inventāra noma - šeit.

 

Tas būs pārbaudījums ne tikai savām prasmēm izairēties starp seklākajām vietām, bet arī intelekta pārbaude, loģiski domājot par dabas procesiem uz ūdens un upju bagātajos krastos.


Cik daudz Tu zini par dabas bagātībām, kuras slēpj zilganīgās upes dzelme un tās krasti?

Cik daudz dižkoku zini, kas savu zarus vij pāri čalojošajai straumei?

Kādus klinšu atsegumus vari nosaukt savas tuvākās upes krastos?

 

Mēneša laikā ir jāizbrauc divas upes, lai piedalītos vērtējumā par mēneša uzvarētāju un visas vasaras garumā - sešas upes, lai noskaidrotu kopvērtējuma uzvarētāju, kurš saņems

pilnībā apmaksātu braucienu uz Tatriem Polijā 2 personām

 

Izbaudi vasaras dienu izzinošā braucienā pa kādu no Latvijas upēm, vasaras garumā izbraucot sešas krāšņas, ātras un ne tik ātras Latvijas upes, lai labākais un veiksmīgākais vasaras beigās tiktu pie pilnībā apmaksāta brauciena uz Tatriem Polijā. Mēneša uzvarētājs balvā saņems vakariņas vai pusdienas divām personām kafejnīcā Sun Moon Lounge Rīgā.

 

SPĒLES KALENDĀRS:

 • Salaca (spēle atveras 01.06 līdz 01.07)
 • Gauja (01.06 – 01.07)
 • Tebra (01.07 – 01.08)
 • Roja (01.07 – 01.08)
 • Brasla (01.08 – 01.09)
 • Daugava (01.08 – 01.09)


 Pēc spēles iegādes savā e-pastā saņemsi tālākas norādes.

 

 UPJU ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBU NOTEIKUMI

 

 1. Definīcijas

1.1. Upju orientēšanās ir orientēšanās sporta paveids, kas saistīts ar kartes "lasīšanu" un apvidus interpretāciju. Dalībnieki apmeklē apvidū izvietotus kontrolpunktus (KP) noteiktā secībā. Izmantojot karti, ar mobilā telefona palīdzību dalībnieki izvēlas, kura no vairākām apvidū izvietotajām KP zīmēm atbilst aplīša centram kartē un KP novietojuma aprakstam (leģendai). Dalībnieka lēmums tiek fiksēts kontrolkartiņā un telefona fotogrāfijās/video materiālos.

1.2. Pārvietošanās veids var būt: - braucot ar jebkādu peldlīdzekli (laivas, supi utt)- Nedrīkst lietot pārvietošanās līdzekļus ar iekšdedzes dzinēju. Tāpat nedrīkst lietot elektriskos peldlīdzekļus.

1.3. Upju orientēšanās sacensības iedala pēc :

 Pēc diennakts laika

 • dienas (diennakts gaišajā laikā )
 • nakts (diennakts tumšajā laikā )

Pēc sacensību rakstura

 • individuālās (dalībnieks distanci veic patstāvīgi)
 • komandu (taču katrs dalībnieks pelna punktus sev)

 Tikai fināla sacensības nosaka galīgo rezultātu. Nenoteiktā secībā jeb izvēles distance (dalībnieks var brīvi izvēlēties KP apmeklēšanas secību)

1.4. Termins „pasākums” tiek lietots, lai apzīmētu visus ar konkrētām sacensībām saistītos notikumus, ieskaitot organizatoriskos jautājumus,

1.5. Šie noteikumi un jebkuri papildnoteikumi ir saistoši visiem sacensību dalībniekiem, komandu pārstāvjiem un citām personām, kas saistītas ar sacensību rīkošanu vai kontaktējas ar sacensību dalībniekiem. Visi papildnoteikumi jāpublicē pēdējā sacensību biļetenā

1.6. Interpretējot noteikumus, sacensību dalībniekiem, rīkotājiem un žūrijai vienmēr jāvadās pēc sportiskā taisnīguma (sporting fairness) principa.

1.7.. Tulkojot noteikumus citās valodās, domstarpību gadījumos latviešu valodas redakcijai ir noteicošā loma.

1.8. Ja vien nav noteikts citādi, komandu sacensībās lietojami individuālo sacensību noteikumi.

 1.9. Tikai fināla sacensības nosaka galīgo rezultātu.

 1.10. Advaita adventures valde var pieļaut atkāpes no šiem noteikumiem. Pieprasījumi par atkāpēm jānosūta Advaita adventures izpilddirektoram ne vēlāk kā 3 mēnešus pirms pasākuma.

 1. Pasākuma programma

3.1. Pasākuma laiku un programmu pēc rīkotāja priekšlikuma apstiprina Advaita adventures valde.

3.2. Latvijas čempionāti tiek rīkoti katru gadu laikā no 1. jūnijam līdz 30. augustam. Lēmumu par Latvijas čempionātu programmu pieņem valde.

 3.3. Latvijas čempionāts notiek atklātajās un individuāljās grupās. Katrs dalībnieks var pieteikties dalībai sacensībām pēc izvēles. Latvijas čempionāta programmā iekļauj gan individuālās, gan atklātās sacensības.

3.4. Upju orientēšanās sacensības ieteicams rīkot kopā ar lielākajiem Advaita adventures pasākumiem, ieplānojot starta laiku tā, lai visu upju distanci varētu veikt visi sacensību dalībnieki, taču var piedalīties arī individuāli sev ērtā laikā.

 1. Pieteikumi pasākumu rīkošanai

4.1. Ikviens Advaita adventures biedrs, darbinieks var pieteikties rīkot vasaras laivu otientēšanās čempionātu.

4.2. Oficiāls pieteikums Upju orientēšanās čempionāta sarīkošanai iesniedzams Advaita adventures izpilddirektoram valdes noteiktā kārtībā. Pieteikumam rīkot orientēšanās čempionātu ir jāsatur ziņas par: - sacensību rajonu, - karti, - atbildīgajām personām, - garantijām, - paredzamajām izmaksām, t.sk. dalības maksu, - papildus servisu dalībniekiem un skatītājiem, - iespējamiem pasākuma sarīkošanas laikiem.

4.3.  Valde var anulēt tiesības rīkot Latvijas čempionātu, ja rīkotājs nav ievērojis noteikumus, , vai ja izrādījusies nepatiesa rīkotāja pieteikumā sniegtā informācija.

4.4. Pieteikumi Upju orientēšanās čempionāta sarīkošanai jāiesniedz līdz iepriekšējā gada 1. maijam. Advaita adventures valdei jāizskata visi laikus iesniegtie priekšlikumi un jāpieņem lēmums līdz 10. maijam.

 1. Dalībnieku grupas

Latvijas upju orientēšanās čempionāta atklātajā grupā var piedalīties ikviens dalībnieks neatkarīgi no dzimuma, vecuma un fiziskajām īpašībām.  Sacensību dalībnieks var startēt jebkurā grupā vai viens sacensībās.

 1. Dalība

6.1. Dalībai Upju orientēšanās čempionāta netiek noteikti ierobežojumi, tomēr Latvijas čempionu titulus (medaļas, diplomus utt.) izcīna tikai orientieristu datu bāzē reģistrētie dalībnieki.

6.2. Organizētāja pārstāvja pienākums ir rūpēties, lai tā biedri saņemtu visu nepieciešamo informāciju par sacensībām. Sacensību rīkotāji ir atbildīgi par informācijas ikvienam.

6.3. Atbildību par savu veselības stāvokli un par apdrošinājumu pret negadījumiem un iespējamām traumām uzņemas paši dalībnieki (vecāki par 16 gadiem) vai viņu vecāki/aizbildņi (līdz 16 g.v.).

6.4. Sacensībās drīkst piedalīties gan klubu, gan jauktās komandas, tomēr Latvijas čempionu titulus (medaļas, diplomus utt.) izcīna tikai tie, dalībnieki, kuri ir reģistrējušies datu bāzē.

6.5. Katram dalībniekam, kam sacensību laikā nepieciešama fiziska palīdzība, par to jāinformē rīkotāji un, ja tas paredzēts sacensību informācijā, jāierodas uz sacensībām kopā ar pavadoni, kurš sacensību laikā palīdzēs kādam rīkotāju izlozētam dalībniekam. Bez tam, ar sacensību inspektora atļauju dalībnieku var pavadīt viņa paša medicīniskais palīgs vai “tulks”, kas pazīst dalībnieka runas īpatnības (dalībniekiem ar komunikācijas ierobežojumiem). Šādi papildus pavadītāji nekādā veidā nedrīkst palīdzēt dalībniekam kartes lasīšanā, kontrolpunkta identifikācijā, analīzes vai izvēles procesā, kā arī nedrīkst traucēt dalībniekiem koncentrēties.

 1. Izmaksas

 7.1. Par pasākumu organizēšanas izmaksām ir atbildīgs rīkotājs. Lai segtu pasākuma rīkošanas izmaksas, rīkotājs var iekasēt dalības maksu. Šai maksai ir jābūt atbilstošai pasākuma kvalitātei.

7.2. Par dalības apmaksu atbilstoši informācijā norādītajai kārtībai ir atbildīgs dalībnieks vai viņa pārstāvis.

 7.3. Nokavējušies pieteikumi var tikt aplikti ar papildus maksu.

7.4. Transporta uz un no pasākuma vietas izmaksas sedz dalībnieks.

 1. Informācija par pasākumu

8.1. Visai informācijai ir jābūt pieejamai un oficiālajām ceremonijām jānotiek latviešu valodā. Oficiālā informācija jāsniedz rakstiskā formā. Mutiski tā var tikt sniegta vienīgi ārkārtas gadījumos, kā arī atbildot uz jautājumiem pārstāvju sanāksmju laikā.

8.2. Informācija par pasākumu tiek sagatavota biļetenu veidā. Informācija publicējami oficiālajā interneta mājas lapā.

 1. Pieteikumi

9.1. Pieteikumi iesniedzami informācijā norādītajā kārtībā. Novēloti pieteikumi var tikt noraidīti.

9.2. Rīkotāji var nepielaist pie starta dalībniekus vai komandas, par kuriem nav samaksāta dalības maksa un nav panākta vienošanās par tās samaksu.

9.3. Sacensībās nevienu dalībnieku nevar nomainīt vēlāk kā vienu stundu pirms pirmā dalībnieka starta.

9.4. Ar pieteikumu sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos, ja vien netiek norādīts savādāk.

 1. Transports

10.1. Dalībnieki paši ir atbildīgi par ierašanos pasākuma centrā, nogādājot tur savu sporta inventāru (laivas, supi, utt)

 10.2. Nepieciešamības gadījumā rīkotājam vēlams organizēt transportu no tuvākajiem satiksmes mezgliem līdz pasākuma centram, kā arī no pasākuma centra vai apmešanās vietas uz sacensību centru, ja dalībnieki piedalās kopā ar organizatoru..

 1. Starta kārtība

 12.1. Atsevišķā starta gadījumā dalībnieki startē pa vienam vienādos laika intervālos.

 12.2. Rīkotāji izvēlas starta kārtību, saskaņojot to ar sacensību inspektoru. Izloze var notikt dalībnieku klātbūtnē vai bez dalībnieku klātbūtnes. To var veikt ar roku vai datoru.

 12.3. Starta protokoliem jābūt publicētiem sacensību dienā vismaz 30 minūtes pirms starta vai pirms pārstāvju sanāksmes, ja tāda tiek rīkota.

 12.4. Izlozē ir jāņem vērā visi pareizi pieteiktie dalībnieki un komandas, pat ja tie nav ieradušies. Pieteikumus bez vārdiem izlozē nav jāņem vērā.

 12.5. Atsevišķā starta gadījumā starta intervāls parasti ir 2 minūtes, bet to var mainīt, saskaņojot ar sacensību inspektoru.

 12.6. Atsevišķā starta gadījumā izlozei jābūt nejaušai. Vēlams, lai viena kluba pārstāvji nestartētu pēc kārtas, bet ideālā gadījumā starta intervālam starp viena kluba pārstāvjiem jābūt vismaz 8 minūtēm.

 12.7. Sacensībās starti jāplāno, lai distances visās apakšgrupās būtu pēc iespējas līdzīgas.

12.8. Starts var notikt bez organizatora klātbūtnes.

 1. Dalībnieku pārstāvju sanāksme

13.1. Pirms sacensībām ieteicams noturēt dalībnieku un pārstāvju sanāksmi. Komandu pārstāvju sanāksmei jābeidzas ne vēlāk kā 30 minūtes pirms pirmā sacensību starta. Sacensību inspektoram jāvada vai jāuzrauga sanāksme.

13.2. Sacensību materiāliem (dalībnieku numuriem, kontrolkartiņām, starta sarakstiem, transporta kustības sarakstam, sacensību papildinformācijai u.c.) jābūt izsniegtiem laicīgi, bet ne vēlāk kā pirms pārstāvju sanāksmes sākuma.

13.3. Dalībniekiem un pārstāvjiem jādod iespēja sanāksmes laikā uzdot jautājumus. Ja sanāksme netiek noturēta, tad pirms pirmā sacensību starta sacensību centrā, jābūt rīkotāju pārstāvim, kas var atbildēt uz komandu pārstāvju jautājumiem.

 1. Apvidus

14.1. Apvidum jābūt piemērotam pilnvērtīgu upju orientēšanās distanču iekārtošanai.

14.2. Apvidus jāizvēlas tādā veidā, lai vismazāk kustībspējīgie sacensību dalībnieki – personas, kuras pārvietojas ratiņkrēslā, un personas, kuras staigā lēnām un ar grūtībām, varētu veikt distanci atvēlētajā maksimālajā laikā, pēc vajadzības izmantojot sacensību rīkotāju sniegto palīdzību.

 14.3. Sacensību sarīkošanai jāizvēlas apvidus, kas iespējami ilgāku laiku nav ticis izmantots sacensību vajadzībām, lai nevienam sacensību dalībniekam nebūtu priekšrocības.

14.4. Sacensību rajons ir slēgts sacensībām un treniņiem (uz to tiek noteikts embargo) kopš izsludināšanas brīža.

14.5. Laikā, kad noteikts embargo, atrašanās slēgtajā rajonā, tikai ar pasākuma rīkotāju atļauju.

14.6. Visām pasākumā iesaistītajām personām jāievēro dabas aizsardzības, mežsaimniecības, medību u.c. likumi un attiecīgajā teritorijā spēkā esošie noteikumi.

 1. Kartes

15.1. Kartēm, distancēm, un papildus informācijai kartē jābūt sastādītai un iespiestai uztverami un saprotami.

15.2. Kartes mērogam parasti jābūt 1:5 000 vai 1:4 000. Visām sacensībās izmantotajām kartēm, tai skaitā kartēm laika kontrolpunktos, ir jābūt vienā mērogā.

15.3. Ja sacensību kartē ir kļūdas vai pēc kartes drukāšanas apvidū ir radušās izmaiņas, kas var ietekmēt sacensību gaitu, tad tās ir jālabo visās sacensību kartēs.

15.4. Kartēm ir jābūt aizsargātām pret mitrumu un saplēšanu.

15.5. Ja kāda no sacensību rajona iepriekšējām kartēm ir publiski pieejama, tad tās jaunākais publiski pieejamais variants jāizliek apskatei, dalībniekiem ierodoties sacensību vietā.

15.6. Sacensību dienā dalībniekiem un komandu pārstāvjiem aizliegts lietot jebkuru attiecīgā rajona karti, pirms saņemta sacensību rīkotāju atļauja.

15.7. KP karšu fragmentos jābūt apļa vai kvadrāta veidā. KP aplītim katrā kartes fragmentā ir jābūt iedrukātam centrā. Visām kartēm, visās stacijās jābūt vienādi noformētām un vienādā izmērā. Kartes ir jānostiprina uz cietas pamatnes, kuras izmērs ir lielāks par karti. Kartes fragmentā ir jābūt redzamam apvidum, kur ir izvietas KP zīmes un navigācijas punkts.

 1. Distances

16.1. Distances jāplāno, vadoties pēc upes specifikas un uzdevumu lokācijas.

16.2. Distancēm jāatbilst attiecīgo sacensību statusam. Distancē jāpārbauda sportista kartes interpretēšanas, orientēšanās un koncentrēšanās spējas KP. Distancēs jābūt nepieciešamībai pielietot virkni dažādu orientēšanās paņēmienu.

16.3. Distances garums jāmēra no starta – pa dalībnieku veicamo maršrutu – līdz finišam. Distances garums parasti nepārsniedz 15000 metrus.

16.4 Virs kartes fragmenta ir jābūt skaidri redzamai ziemeļu līnijai un zem kartes fragmenta - kontrolpunkta vietas aprakstam (KP leģendai).

16.5. Ir jāreģistrē katra laika kontrolpunkta atbilde.

16.6. Dalībniekam ir jādod atbilde, kamēr uzdevuma karte un uzdevumi ir redzami.

16.6. Visiem uzdevumiem, uz kuriem maksimālajā laikā nav atbildes, tā ir jāreģistrē, kā nepareiza.

 1. Slēgtās teritorijas un maršruti

18.1. Prasības, kuras noteicis rīkotājs, lai nodrošinātu vides aizsardzību, un citas rīkotāja prasības ir obligātas visām ar sacensību norisi saistītām personām.

18.2. Viss apvidus ārpus upēm un marķētajiem posmiem sacensību rajonā ir slēgts sacensību dalībniekiem, ja vien informācijā, uz kartes un nepieciešamības gadījumā – apvidū nav norādīts citādi. Bez tam par aizliegtiem var pasludināt atsevišķus maršrutus un teritorijas, kas normāli būtu atļauti, norādot to sacensību informācijā un nepieciešamības gadījumā – uz kartes un apvidū. Dalībnieki, kuri apzināti ieiet aizliegtajā teritorijā, tiek diskvalificēti.

18.3. Obligātiem distances posmiem (maršrutiem), šķērsošanas punktiem un koridoriem ir jābūt skaidri iezīmētiem kartē un apzīmētiem apvidū. Dalībniekiem ir pilnībā jāveic jebkurš apzīmētais posms, kas paredzēts distancē.

 1. KP novietojuma apraksts (leģenda)

 19.1. KP (kontrolpunkta) precīza atrašanās vieta apvidū ir korekti jānorāda kartē kā aplīša centrs un jāpaskaidro KP leģendā.

19.2. KP leģendai jābūt simbolu formā saskaņā ar KP leģendu apzīmējumiem.

19.3. Kartē uzrādītā KP vieta ir skaidri jāapzīmē apvidū ar KP zīmju grupu, izvietojot tās aplīša tuvumā.

19.4 Uzdevumi ir dažādas grūtības un specifikas, ar to jāiepazīstas pirms sacensību sākuma.

 1. Dalībnieku ekipējums

22.1. Dalībnieku apģērba un apavu izvēle ir brīva, taču tai jābūt atbilstošai laikapstākļiem un mitrumam.

 22.2. Starta numura zīmēm, ja tādas ir paredzētas, jābūt skaidri saredzamām, un tās jāpiestiprina atbilstoši rīkotāja norādījumiem. Numura zīme nevar būt lielāka par 25x25 cm, ciparu augstumam jābūt vismaz 10 cm. Starta numura zīmes nedrīkst griezt vai locīt.

22.3. Vienīgie navigācijas palīglīdzekļi, ko sacensību laikā drīkst lietot sacensību dalībnieki, ir karte, rīkotāju sagatavotās KP leģendas un mobilais viedtālrunis.

22.4. Atļauts izmantot mehāniskus vai elektroniskus palīglīdzekļus, ieskaitot pulksteni (hronometru) un odometru. Drīkst lietot kompasā iemontēto vai atsevišķu palielināmo stiklu. Tālskati (binokli vai monokli) un teleskopu lietot aizliegts.

22.5. Sacensību rajonā atļauts lietot telekomunikāciju ierīces, ieskaitot ārkārtas situāciju gadījumā. Ja sacensību laikā telekomunikāciju ierīces tiek izmantotas kādā citā nolūkā, par to var diskvalificēt dalībnieku.

22.6. Katrs dalībnnieks pats nes atbildību par savām viedierīcēm, to sabojāšanos, samitrināšanos.

22.7.Iespējams pieteikt ūdensizturīgu ietvaru mobilajam telefonam.

22.8. Iespējams nomāt peldlīdzekli no organizatora vai piedalīties ar personīgo inventāru.

 1. Starts

23.1. Individuālajās sacensībās ieteicams intervālu starts.

23.2. Fināla sacensību pirmajam startam ir jānotiek vismaz 2,5 stundas pēc kvalifikācijas sacensību noslēguma.

23.3. Visiem dalībniekiem jābūt iespējai vismaz 20 minūtes pirms starta atrasties starta zonā, lai netraucēti sagatavotos startam. Starta zonā drīkst atrasties tikai tie dalībnieki, kuri vēl nav startējuši un amatpersonas.

23.4. Pirms starta var tikt organizēts priekšstarts. Ja tiek organizēts priekšstarts, tajā jābūt pulkstenim vai tablo, lai dalībnieki un komandu pārstāvji varētu redzēt sacensību laiku. Priekšstartā jānosauc vai jāparāda uz tablo dalībnieku vārdi. Teritorijā aiz priekšstarta drīkst atrasties tikai startējošie dalībnieki ar saviem pavadoņiem un akreditētie preses pārstāvji. 23.5. Dalībnieks pats ir atbildīgs par to, vai viņš ir paņēmis pareizo karti. Ja sacensībās ir vairākas distances, tad uz kartes jābūt norādītai distancei, lai dalībnieks varētu redzēt to jau pirms starta.

 23.6. Vietai, kur sākas orientēšanās, ir jābūt atzīmētai kartē ar starta trijstūri un gadījumā, ja tā atrodas citā vietā nekā starts, apvidū jānovieto KP zīme. Dalībnieks nedrīkst atgriezties atpakaļ - garām starta laika ņemšanas vietai.

23.8. Dalībniekiem, kuri nokavējuši savu starta laiku, atļauts startēt. Ja tas noticis dalībnieka vainas dēļ, starta laiks jāreģistrē it kā viņš startētu savā starta laikā. Ja ir kopējais starts, dalībnieks jālaiž distancē pēc iespējas ātri.

 23.9. Dalībniekam, kurš nokavē startu rīkotāja kļūdas dēļ, piešķir jaunu starta laiku.

 1. Finišs un rezultātu fiksēšana

24.1. Dalībnieks beidz sacensības brīdī, kad viņš ir šķērsojis iedomāto finiša līniju.

24.2. Ārpus kontrolpunktiem distancē pavadītais laiks neietekmē dalībnieka rezultātu, ja vien ir ticis ievērots noteiktais kontrollaiks.

24.3. Finiša koridoru var norobežot ar lentām vai virvēm.

 24.5. Finiša līnijai ir jābūt skaidri redzamai finišējošiem dalībniekiem kartē.

24.6. Pēc finiša līnijas šķērsošanas dalībniekam jānodod kontrolkartiņas vai jānolasa dati, k;a arī jāiesniedz foto un video materiāli. Ja to pieprasa rīkotāji, jānodod arī karte.

24.8. Sacensībās dalībnieka pārvietošanās laiks starp stacijām netiek ierobežots.

 1. Rezultāti

 25.1. Sacensībās par katru pareizi noteikto KP tiek ieskaitīts viens punkts.

 25.2. Sacensībās laikā savāktie KP par pareizu atbildi summējas

25.3. Dalībnieki ieņem vietas pēc iegūto punktu skaita. Ja vairāki dalībnieki ieguvuši vienādu punktu skaitu, tad balvas tiek dalītas.

25.4.  Sacensībās dalībnieka vietu nosaka pēc atbildēm, par neizpildītajiem uzdevumiem piešķir soda punktu. Soda punkti summējas.

 25.5. Ja sacensību inspektors kādu KP ir atzinis par neatbilstošu godīgas spēles principiem un ir to anulējis, tad šis KP tiek izslēgts no sacensībām visiem dalībniekiem. KP izslēgšanas iemeslam jābūt paskaidrotam pie sacensību rezultātiem.

25.6. Oficiālie rezultāti jāpublicē internetā ne vēlāk kā pirmajā darba dienā pēc sacensībām. 25.7. Oficiālajos rezultātos jāiekļauj visu startējušo dalībnieku iegūtie punkti un uzdevumau punktu summas. Plašaziņas līdzekļu pārstāvjiem drīkst izsniegt rezultātu saīsināto versiju. 25.8. Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem ir vienāda viņiem tiek piešķirta viena (augstākā) vieta. Sekojošā(s) vieta(s) netiek piešķirta(s).

25.13. Katram sacensību dalībniekam pēc sacensību beigām jāiesniedz sacensību kartē norādīto uzdevumu atbildes un foto/video materiāli.

 1. Balvas

26.1. Apbalvošanas ceremonijai jānotiek ar pienācīgu godu.

26.2. Ja divi vai vairāki dalībnieki ir ieguvuši vienu un to pašu godalgotu vietu, tad katram no viņiem jāsaņem attiecīgā balva (medaļa, diploms utt.).

 1. Godīgas spēles principi – Fair play

27.1. Visām pasākumā iesaistītajām personām jāievēro godīguma un taisnīguma principi. Šo personu attieksmei jābūt sportiskai, un pasākumos jāvalda draudzības garam. Sacensību dalībniekiem jāizrāda pienācīga cieņa vienam pret otru. Dalībniekiem sacensību apvidū jāuzvedas iespējami klusi.

 27.2. Izņemot nelaimes gadījumus, sacensību laikā nav atļauts palīdzēt vai iegūt palīdzību no citiem sacensību dalībniekiem vai to pavadoņiem, un šādas palīdzības sniegšana citiem dalībniekiem ir aizliegta. Jebkura pasākuma dalībnieka pienākums ir palīdzēt ievainojumu guvušam dalībniekam.

27.3. Dopinga lietošana ir aizliegta – saskaņā ar IOF Anti-dopinga noteikumiem.

 27.4. Sacensību rīkotāji un amatpersonas ir atbildīgi par to, ka informācija par sacensību rajonu tiek turēta slepenībā līdz tās publicēšanas brīdim. Slepenība attiecībā uz distancēm ir jāievēro visos gadījumos.

 27.5. Jebkādi mēģinājumi iepazīties ar sacensību apvidu ir aizliegti. Tāpat aizliegti jebkuri mēģinājumi pirms sacensībām vai to laikā iegūt informāciju par distancēm, papildus tai, ko snieguši sacensību rīkotāji.

27.6. Sacensību rīkotāji drīkst pielaist sacensībās dalībniekus, kuri tik labi pārzina sacensību apvidu vai karti, ka tas viņiem dotu būtiskas priekšrocības attiecībā pret citiem dalībniekiem. Šaubu gadījumā šo jautājumu izlemj sacensību inspektors.

27.7. Komandu pārstāvjiem, sacensību dalībniekiem, mēdiju pārstāvjiem un skatītājiem jāuzturas viņiem attiecīgi norādītās vietās.

27.8. Tiesneši un citas personas (piemēram, masu mēdiju pārstāvji), kas atrodas sacensību apvidū, nedrīkst traucēt vai palīdzēt nevienam dalībniekam, izņemot gadījumus, kad tiek sniegta fiziska palīdzība grūtākos maršruta posmos.

27.9. Pēc finiša līnijas šķērsošanas dalībnieks nedrīkst atgriezties sacensību apvidū bez rīkotāju atļaujas. Dalībniekam, kurš ir izstājies no sacensībām, par to nekavējoties jāpaziņo finišā un jānodod karte un kontrolkartiņa. Izstājies dalībnieks nedrīkst nekādā veidā ietekmēt sacensību norisi vai palīdzēt citiem dalībniekiem.

 27.10. Dalībnieks, kurš pārkāpj noteikumus vai gūst labumu no jebkura noteikumu pārkāpuma var tikt diskvalificēts.

27.11. Personas, kas nav sacensību dalībnieki, par jebkuriem noteikumu pārkāpumiem ir atbildīgas disciplināri.

 1. Sūdzības

 28.1. Sūdzības var iesniegt par šo noteikumu vai sacensību rīkotāju norādījumu neievērošanu.

28.2. Sūdzības var iesniegt sacensību dalībnieki.

28.3. Sūdzība rakstveidā jāiesniedz sacensību rīkotājiem 15 minūšu laikā pēc rezultātu publicēšanas un sacensību karšu un risinājumu izdalīšanas. Sūdzību izskata un lēmumu pieņem sacensību rīkotājs. Par pieņemto lēmumu nekavējoties jāpaziņo sūdzības iesniedzējam.

28.4. Par sūdzību netiek ņemta samaksa.

 1. Protesti

29.1. Protestu var iesniegt pret sacensību rīkotāja lēmumu par sūdzību.

 29.2. Protestu var iesniegt komandu pārstāvji vai sacensību dalībnieki.

 29.3. Jebkuru protestu jāiesniedz kādam no žūrijas locekļiem rakstveidā ne vēlāk kā 15 minūtes pēc rīkotāja lēmuma saņemšanas par sūdzību. Protesti, kuri saņemti vēlāk, var tikt izskatīti, ja ir izņēmuma gadījumi, kuri ir jāpaskaidro protesta iesniegumā.

 

 1. Žūrija

30.1. Žūrija tiek iecelta, lai izlemtu protestus.

30.2. Latvijas Čempionātos iecelto žūriju apstiprina Advaita adventures valde. Pārējos pasākumos iecelto žūriju apstiprina

30.3. Žūrijas sastāvā jābūt 3 balsstiesīgiem locekļiem, kas pēc iespējas pārstāv dažādas intereses. Žūriju bez balsstiesībām vada sacensību inspektors.

30.4. Žūrijas sēdēs bez balsstiesībām var piedalīties rīkotāju pārstāvis.

30.5. Sacensību rīkotājam jārīkojas saskaņā ar žūrijas lēmumiem, piemēram, reabilitējot dalībnieku, kuru rīkotājs ir diskvalificējis, diskvalificējot dalībnieku, kura rezultātu rīkotājs ir ieskaitījis, anulējot rezultātus grupā, kurus rīkotājs ir ieskaitījis, vai ieskaitot rezultātus, kurus rīkotājs ir anulējis.

30.6. Žūrija ir kompetenta lemt arī nepilnā sastāvā. Steidzamos gadījumos pagaidu lēmumus var pieņemt nepilnā sastāvā, ja tiem piekrīt vairākums žūrijas locekļu.

 30.7. Ja žūrijas loceklis paziņo, ka viņš/-a nav neitrāls/-a, paziņo par atkāpšanos no saviem pienākumiem, vai nespēj tos pildīt, inspektors nozīmē aizvietotāju.

30.8. Pamatojoties uz izskatīto protestu, žūrija, sakarā ar būtisku noteikumu pārkāpumu, papildus norādījumiem rīkotājam.

30.9. Žūrijas lēmums ir galīgs.

 1. Iebildumi

31.1. Iebildumu var iesniegt šo noteikumu neievērošanas gadījumā vai ja pasākums ir beidzies, un žūrija ir beigusi darbu. Iebildumu var iesniegt vienīgi par žūrijas lēmumu.

 31.2. Iebildumu var iesniegt tikai organizācija, kuras biedri piedalās attiecīgajās sacensībās. 31.3. Iebildumu jāiesniedz rakstiskā veidā Advaita adventures valdei, cik ātri vien tas ir iespējams.

31.4. Par iebildumiem netiek ņemta samaksa.

31.5. Valdes lēmums attiecībā uz iebildumu ir galīgs.

 1. Pasākuma uzraudzība

32.1  Ne visus upju orientēšanās čempionātus jāuzrauga valdes apstiprinātajam inspektoram. 32.2. Advaita advetures valde apstiprina iecelto inspektoru Upju orientēšanās čempionāta čempionātiem. Pārējo pasākumu rīkotāji var paši iecelt pasākuma inspektoru.

organizācija.

32.3. Sacensību inspektors nevar būt pasākuma dalībnieks, komandas pārstāvis, rīkotājs vai cita materiāli ieinteresēta persona.

32.4. Pasākuma (sacensību) inspektors nodrošina, lai tiktu ievēroti sacensību noteikumi un novērstas kļūdas, un lai godīgums būtu augstākajā pakāpē. Sacensību inspektoram ir tiesības no rīkotāja pieprasīt situācijas sakārtošanu, ja viņš/-a to uzskata par nepieciešamu sacensību korektai norisei.

32.5. Pasākuma inspektors veic savus pienākumus ciešā sadarbībā ar rīkotāju, viņš ir jāinformē par visām būtiskām aktivitātēm, jāsniedz visa publiski izplatītā informācija.

 32.6. Pasākuma inspektora pienākumos ietilpst vismaz šādas uzraudzības procedūras: -sacensību norises vietas un apvidus apstiprināšana – pasākuma organizācijas novērtējums,

32.7. Pasākuma inspektoram jāveic tik daudz kontroles/inspekcijas apmeklējumu, cik viņš/-a uzskata par nepieciešamu. Par katra kontroles apmeklējuma rezultātiem inspektors informē Advaita adventures valdi un rīkotāju.

32.8. Pasākuma inspektors var iecelt sev vienu vai vairākus palīgus atsevišķos jautājumos kā kartes, distances, finanses, sponsorēšana un mēdiji.