Pakalpojumu noteikumi

 PAKALPOJUMA REZERVĀCIJAS UN IZMANTOŠANAS NOTEIKUMI

 

 1. Pakalpojuma rezervācijas tiek pieņemtas mājas lapā advaitaadventures.lv, aizpildot rezervācijas formu un veicot apmaksu.
 2. Piedzīvojumi tiek organizēti tajos datumos un laikos, kad ir pieteikušās vismaz 6 personas. Piedzīvojuma norise tiek apstiprināta iepriekšējā dienā pirms izvēlētā datuma. Ja klienta izvēlētajā datumā piedzīvojums nenotiek, tiek saskaņota cits datums.
 3. Iepriekšējā dienā pirms pakalpojuma sniegšanas Advaita Adventures nosūta Dalībniekam e-pastā informāciju par precīzu tikšanās laiku, atrašanās vietu Google kartē, ieteicamo izvēli apģērbam un apaviem un laikapstākļu prognozi.
 4. Piedzīvojumā var piedalīties nepilngadīgas personas, ja tos pavada vismaz viens no vecākiem vai aizbildnis, kas uzņemas pilnu atbildību par nepilngadīgo personu.
 5. Pakalpojuma sniegšanas brīdī Advaita Adventures pārstāvis dalībniekiem izskaidro inventāra (purva kurpes, kanoe laiva vai SUP dēlis) lietošanas noteikumus un konkrētā apvidus īpatnības.
 6. Par noteikumu neievērošanu, iespējamām traumām, sabojātām personīgajām mantām un citiem apstākļiem, kas radušies pasākuma laikā, ir atbildīgs pats Dalībnieks.
 7. Par bojājumiem Advaita Adventures inventāram, kas radušies neievērojot lietošanas noteikumus vai tīši bojājot inventāru, ir atbildīgs Dalībnieks.
 8. Pasākumi norisinās dabā un arī īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, tāpēc īpaši tiek atgādināts saudzīgi izturēties pret vidi, neatstāt atkritumus un no īpaši aizsargājamām teritorijām piedzīvotā pārnest tikai atmiņu un foto / video formātā.
 9. Pasākuma nokavēšanas, neierašanās, pārcelšanas un atcelšanas gadījumos lūdzam iepazīties ar ‘’Pakalpojumu atcelšanas un pārcelšanas noteikumi’’.
 10. Veicot avansa maksājumu par pakalpojumu, Dalībnieks piekrīt, ka
  • piekrīt augstāk minētajiem noteikumiem un apņemas tos ievērot
  • pasākums tiks fotografēts un / vai filmēts. Pasākuma laikā uzņemtie vizuālie un skaņas materiāli var tikt apstrādāti mārketinga nolūkos. Plašāka informācija par datu apstrādi pieejama ‘’Privātuma politika’’.

 

PAKALPOJUMU ATCELŠANAS UN PĀRCELŠANAS NOTEIKUMI

 

1. PAKALPOJUMA SNIEDZĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

1.1. Advaita Adventures ir tiesības pārcelt piedzīvojuma norises laiku pirms pasākuma norises nepiemērotu laikapstākļu dēļ (stiprs vējš, lietus, sniegputenis, vētra un citi piedzīvojumam nepiemēroti laikapstākļi) vai grupas dalībnieku nepietiekamā skaita dēļ (pasākuma norisei nepieciešami vismaz 6 cilvēku pieteikumi).

1.2. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības atteikt dalību piedzīvojumā, ja rezervēšanas brīdī piedzīvojuma grupā konkrētajā datumā jau ir sasniegts maksimālais pieļaujamo dalībnieku skaits.

1.3. Pakalpojuma sniedzējs atcelto vai atteikto pasākumu apņemas rīkot citā datumā, to iepriekš saskaņojot ar visiem atceltā/atteiktā pasākuma avansa maksātājiem.

1.4. Ja Advaita Adventures ar klientu neizdodas vienoties par pakalpojuma norisi citā datumā, iemaksātais avanss var tikt apmainīts pret Advaita Adventures dāvanu karti vai citu piedzīvojumu vienlīdzīgā summā vai piemaksājot starpību, ja tiek izvēlēts dārgāks pakalpojums.

2. KLIENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. Klients rezervēto datumu bez maksas var pārcelt vai mainīt vēlākais 3 dienas pirms pakalpojuma norises.

2.2. Ja klients pasākumu atceļ vēlākais 3 dienas pirms pakalpojuma norises, viņam ir iespēja:

2.2.1. samaksāto avansu apmainīt pret Advaita Adventures dāvanu karti

2.2.2. samaksāto avansu izmantot rezervētajam pakalpojumam citā Advaita Adventures pieejamā datumā, iepriekš saskaņojot datumu un laiku ar Advaita Adventures

2.2.3. samaksāto avansu izmantot citam Advaita Adventures pakalpojumam, iepriekš saskaņojot datumu un laiku ar Advaita Adventures. Ja izvēlētā pakalpojuma summa ir lielāka kā iemaksātais avanss, klientam ir jāpiemaksā starpība.

2.3. Ja klients rezervēto pasākumu atceļ vai pārceļ 2 dienas līdz 25 stundas pirms tā norises, samaksājot soda naudu 10 EUR, klients var pakalpojumu pārcelt uz citu datumu, izmantot citam Advaita Adventures pakalpojumam vai samainīt pret dāvanu karti (skatīt punktus 2.2.1.-2.2.3.)

2.4. Atceļot pasākumu 24 stundas pirms tā norises vai neierodoties uz pasākumu, klientam nav tiesības samaksāto avansu mainīt pret dāvanu karti vai citu Advaita Adventures pakalpojumu, kā arī iemaksātais avanss netiek atgriezts naudā.